Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt 18 juli 2022

​Jouw privacy is voor Holi-Me van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevantie wet- en regelgeving, waaronder de over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken via deze privacyverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens van ons verwerken.
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website holi-Me.nl allemaal doen met informatie die we over je te weten komen.

Gebruik website door minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@holi-me.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookies
Holi-Me gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Holi-Me gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/search/?q=cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijvenAfhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst gegeven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook delen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij u jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven geleverde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven/mailings

  • We hebben een nieuwsbrief en met jouw inschrijving en/of aanschaf van een product, wordt je automatisch aan de lijst van abonnees toegevoegd. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes en informatie over onze producten en diensten.
  • Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en het e-mailadres wat je heeft opgegeven. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat je het abonnement opzegt.
  • Het abonnement op de nieuwsbrief kan je op elk moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Reclame
We willen graag informatie sturen over: aankondiging nieuwe blogs, producten en/of diensten. Dit doen wij per e-mail. Je kan op ieder moment rust maar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. In onze websites en social media. Is opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren
Holi-Me zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@holi-me.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Holi-Me zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Holi-Me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@holi-Me.nl

Pin It on Pinterest