Selecteer een pagina

Algemeen aanpassingssyndroom

Hans Seyle, was een Canadese arts en endocrinoloog en die stress op een wetenschappelijke manier benaderde. Je zou kunnen zeggen dat hij de grondlegger was van de huidige visie over stress, de kwaal die het merendeel van de wereldbevolking in zijn macht heeft.

Een endocrinoloog houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken van ziekten die ontstaan door een teveel of juist een tekort aan bepaalde hormonen. Naast suikerziekte hoort ook stress, waarbij tijdens de lichamelijke reactie tal van hormonen gemoeid zijn, in deze categorie thuis.

Selye kwam tot de conclusie dat overmatige blootstelling van het lichaam aan stress leidt tot het ‘algemeen aanpassingssyndroom. Met als mogelijk resultaat; (directe)shock, alarm (vecht- of vluchtreactie) en uiteindelijk uitputting. Onafhankelijk of de grootte van de stressor veroorzaakt wordt door, of resulteert in, aangename of onaangename situaties. Het lichaam reageert op moeilijke levensgebeurtenissen zoals het reageert op ziekte.

Volgens Seyle zijn er vier stappen om stress te verminderen;

  1. Voorkomen; en dan heeft hij het over de kleine onnodige dingen in het leven die je stress kunnen bezorgen.
  2. Wijzigen; hier speelt communicatie een grote rol. Vertel wat je dwars zit en laat weten wat je verwachtingen zijn.
  3. Aanvaard wat je niet kan veranderen en laat het los.
  4. Aanpassen; pas je aan waar mogelijk uiteraard zonder jezelf te verloochen anders levert dat je weer stress op.

Fijne relaxte dag!

Wil je ook mee op Roadtrip?

Holi-Me Roadtrip jeep

Pin It on Pinterest